Në vend të përkujtimit për Dr. J.K.

E tradhtova burrin “në pleqëri”

Komshiu më përplasi në mur nga epshi!